معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ۲۵ پروژه پیشنهادی امسال خراسان رضوی در ستاد ملی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

دسته : فایل

پاسخ