پارلمان اروپا به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتری بر دولت قانونی ونزوئلاست.

دسته : فایل

پاسخ