بم یکی شهر‌های کرمان است که پیشینیان از دلایل نام گذاری این شهر روایت‌های مختلفی را بیان کردند.

دسته : فایل

پاسخ