این اجلاس به ریاست مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه کشورمان و مدیرکل منطقه‌ای وزارت امور خارجه پاکستان برگزار شد.

دسته : فایل

پاسخ