بعضی عکس العمل‌های والدین در برابر عادت‌های نامناسب کودک شان، شرایط را بدتر و اصلاح را سخت‌تر می‌کند. در ادامه به بعضی از این رفتار‌های نامناسب پرداخته شده است.

دسته : فایل

پاسخ