گوگل حالت تاریک را به نرم‌افزار گوگل فیت (Google Fiit)، که وظیفه بررسی سلامت کاربر را دارد، اضافه کرد.

دسته : فایل

پاسخ