محمدرضا فردی از انتقال شش هزار و ۸۷۷ زائر به سرزمین وحی از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ