امام جمعه اهل‌سنت ایرانشهر گفت: حج نماد وحدت و نمایش قدرت برخاسته از ایمان و اتحاد مسلمانان است.

دسته : فایل

پاسخ