یک روانشناس گفت: نگرانی یک بخش عادی از زندگی روزانه است و اگر به خوبی اداره شود، می‌تواند در انجام بهتر فعالیت‌ها کمک کند.

دسته : فایل

پاسخ