دبیر اجرایی جام باشگاه‌های کتاب و کتابخوانی کودک و نوجوان کرمانشاه با اشاره به فعالیت جام باشگاه کتابخوانی در استان در سال گذشته گفت: توسعه فعالیت‌های باشگاه‌های کتابخوانی در سال جاری در دستور کار است.

دسته : فایل

پاسخ