طرح اصلاح نژاد ۸۰۰ راس دام با همکاری قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه برای روستا‌های پایلوت مدیریت جامع حوضه آبخیز شیروان از هفته گذشته آغاز شده است.

دسته : فایل

پاسخ