معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: امروزه فضای مجازی مرز‌های فیزیکی را کنار زده است بنابراین باید از این ظرفیت برای تولید محتوای فرهنگی استفاده بهینه شود.

دسته : فایل

پاسخ