وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد این کشور به دنبال توقیف نفتکشی با پرچم انگلیس در تنگه هرمز، کاردار ایران را احضار کرده است.

دسته : فایل

پاسخ