دهلی نو اعلام کرد به دنبال توقیف نفتکش انگلیسی که ۱۸ نفر از خدمه آن تبعه هند هستند، با مقامات ایران تماس گرفته است.

دسته : فایل

پاسخ