رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت : د ر بازدید‌هایی که از برخی صنایع استان داشتیم، متوجه وجود مشکلاتی در آن‌ها شدیم که دانشگاه این توانایی را دارد که برای حل آن‌ها اقدام کند.

دسته : فایل

پاسخ