استاندار خراسان رضوی گفت: تلاش همه دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی امری ضروری است و فعالیت‌های بهزیستی در حوزه پیشگیری متمرکز شود.

دسته : فایل

پاسخ