روحانی گفت: همین فضای مجازی است دست مردم را باز کرده است که در اداره امور کشور بیشتر مشارکت کنند و حالا هر عملکردی از مدیران زیر ذره‌بین است و مردم از طریق فضای مجازی به مشروعیت آن نمره می‌دهند.

دسته : فایل

پاسخ