رئیس نخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی ونظام پزشکی استان یزد گفت: نخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی استان یزد همزمان با روز پزشک در یزد برگزار می‌شود.

دسته : فایل

پاسخ