وزیر امور خارجه انگلیس با اعلام اینکه لندن به دنبال راه حل دیپلماتیک برای آزادی نفتکش انگلیسی است مدعی شد این کشور به شیوه‌ای محاسبه شده به اقدام ایران پاسخ خواهد داد.

دسته : فایل

پاسخ