اتاق بازرگانی ایران مسئولیت اعزام هیئت ایرانی برای شرکت در نخستین مجمع اقتصادی کشور‌های حاشیه دریای خزر را به‌عهده گرفت.

دسته : فایل

پاسخ