گروه‌های تروریستی، شهر محرده و شهرک شیزر را در حومه شمالی استان حماه سوریه هدف حملات راکتی قرار دادند.

دسته : فایل

پاسخ