رزمی کاران خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کاراته کشور، موفق به کسب شش نشان رنگارنگ شدند.

دسته : فایل

پاسخ