‍ مسابقات انتخابی تیم اسکیت ‌سرعت دختران استان کرمان به منظور حضور در المپیاد استعداد‌های برتر کشور به ایستگاه پایانی خود رسید.

دسته : فایل

پاسخ