مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: این واحد‌ها در قالب طرح‌های مشارکتی، باز آفرینی شهری و همکاری بین دستگاهی ساخته می‌شود.

دسته : فایل

پاسخ