همسرم با من تماس گرفت و گفت که دایی‌اش او و خواهر و برادرش را کتک زده و با چاقو به آن‌ها حمله کرده است. بسیار عصبانی شدم و پس از تهیه یک قبضه سلاح سرد به سمت خانه حرکت کردم.

دسته : فایل

پاسخ