رئیس کل دادگستری زنجان گفت: همه مسئولان باید در انجام وظایف قانونی خود در حفظ کاربری اراضی زراعی کوشا باشند.

دسته : فایل

پاسخ