شرکت شهرک‌های کشاورزی هرمزگان برای واگذاری ۱۲ هزار و ۸۸۲ هکتار از زمین‌های مستعد پرروش میگو فراخوان داد.

دسته : فایل

پاسخ