مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت:در پایان امسال مساکن مهر ۴۶ شهر در استان به شهرداری‌ها واگذار خواهدشد.

دسته : فایل

پاسخ