هاشمی گلپایگانی گفت: حجاب مبنای عقلانی دارد و بهتر است ما به جای عادت‌های انفعالی فلسفه، جایگاه‌های حجاب را بشناسیم.

دسته : فایل

پاسخ