سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امروز به خراسان شمالی سفر می‌کند.

دسته : فایل

پاسخ