مدیرکل میراث فرهنگی استان گلستان گفت: برای مقابله با رشد علف‌های هرز، برج قابوس سم پاشی می‌شود.

دسته : فایل

پاسخ