کارشناس هواشناسی استان زنجان گفت: گرما تا پایان هفته در زنجان ماندگار است.

دسته : فایل

پاسخ