در جلسه شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست به ریاست رئیس‌جمهور، یک‌میلیون هکتار به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست افزوده شد.

دسته : فایل

پاسخ