افزایش تلفات و کاهش وزن گیری لاشه، مرغ را گران کرد/ فروش نامتعارف مرغ با نرخ بالاتر از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار

دسته : فایل

پاسخ