عراقچی، فرستاده ویژه رئیس جمهور، دیشب در دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیام کتبی روحانی را تسلیم وی کرد.

دسته : فایل

پاسخ