نارضایتی عمومی و خلاء اجرایی را می‌توان در رتبه نخست عوامل اصلی فرار‌های مالیاتی دانست.

دسته : فایل

پاسخ