سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم عاملان قتل علیرضا شیرمحمدعلی به صورت ویژه در دادگستری استان تهران خبرداد.

دسته : فایل

پاسخ