در حکمی از سوی استاندار مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد.

دسته : فایل

پاسخ