فرستاده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران با ژان ایولودریان وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

دسته : فایل

پاسخ