واژگونی خودروی پیکان در محور شهرکرد به سورشجان، هفت مصدوم بر جای گذاشت.

دسته : فایل

پاسخ