رئیس سابق بنیاد مستضعفان گفت: صادرات و ارزآوری بنیاد از ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۹۴ به ۹۰۰ میلیون یورو در سال ۹۷ رسید.

دسته : فایل

پاسخ