رئیس شورای اسلامی شهر اسدآباد گفت: ‏ «حسین رستمی» با هفت رأی اعضای شورای اسلامی شهر اسدآباد به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

دسته : فایل

پاسخ