مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت : بهزیستی نزدیک به ۱۹۰ خدمت به جامعه ارائه می‌دهد و گستردگی کار در این سازمان زیاد است .

دسته : فایل

پاسخ