تصاویر سیاه و سفیدی که به تازگی منتشر شده است زوایای دیگری از جنگ جهانی اول را نشان می‌دهد.

دسته : فایل

پاسخ