دمای هوای امروز شهرستان های آبادان و خرمشهر همچنان بالاست .

دسته : فایل

پاسخ