شرکت اپل از دولت آمریکا خواست ۱۵ مورد از تجهیزات ساخت چین را از فهرست تحریمی خود حذف کند.

دسته : فایل

پاسخ