سرپرست معاونت آمار و انفورماتیک دادگستری استان قزوین از آغاز فعالیت هفدهمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش بشاریات شهرستان آبیک خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ