بهروز اسودی گفت: پرداخت ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۱۰ طرح نیمه تمام در سمنان

دسته : فایل

پاسخ