مالک باشگاه شهرخودرو گفت:برای فوتبال ایران زشت است که نمی دانیم چه زمانی قرار است لیگ آغاز شود.

دسته : فایل

پاسخ