صندوق بین المللی پول هشدار داد جنگ تجاری، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، برکسیت، ترس از تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپولیتیکی فضایی از تردید به وجود آورده است که رشد جهانی را تضعیف می‌کند.

دسته : فایل

پاسخ